EFCA Barometer

EFCA Barometer Autumn 2017

EFCA Barometern tas fram två gånger per år av den europeiska associationen för teknikkonsulter, EFCA (European Federation of Consulting Engineering Associations) i samarbete med Innovationsföretagen, FRI i Danmark och ORI i Belgien.

Rapporten baseras på enkätundersökningar bland de nationella branschorganisationerna, där Innovationsföretagen är en, och visar den övergripande utvecklingen i Europa.

EFCA Barometer Spring 2018: Teknikkonsultbranschen i Sverige har starkast tillväxt i Europa

Läs pressmeddelandet här

Läs EFCA Barometer Spring 2018

 

Äldre rapporter

EFCA Barometer Autumn 2017

EFCA Barometer Spring 2017

EFCA Barometer Spring 2016

EFCA Barometer Autumn 2015