EFCA Barometer

EFCA-barometern

EFCA Barometern tas fram två gånger per år av den europeiska associationen för teknikkonsulter, EFCA (European Federation of Consulting Engineering Associations) i samarbete med Innovationsföretagen, FRI i Danmark och ORI i Belgien.

Rapporten baseras på enkätundersökningar bland de nationella branschorganisationerna, där Innovationsföretagen är en, och visar den övergripande utvecklingen i Europa.

EFCA Barometer Spring 2019: Stabil europeisk teknikkonsultmarknad

Läs pressmeddelandet här

EFCA Barometer Autumn 2019

EFCA Barometer Spring 2019

Äldre rapporter

Läs EFCA Barometer Spring 2018

EFCA Barometer Autumn 2017

EFCA Barometer Spring 2017

EFCA Barometer Spring 2016

EFCA Barometer Autumn 2015