Hoppa till innehåll

Ds 2019:19 – Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan

Innovationsföretagen:

  • anser att regelverk ska utgå från normen max 30 dagars betaltid
  • förordar generell reglering kring missförhållandet vid nyttjande av dominerande ställning
  • bedömer att det finns skäl att överväga föreslagna åtgärder då missförhållande riskerar att hämma avtalsfriheten och företagens konkurrenskraft

Läs Innovationsföretagens remissvar

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
18 februari 2020

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer