Ds 2019:19 – Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan

Innovationsföretagen:

  • anser att regelverk ska utgå från normen max 30 dagars betaltid
  • förordar generell reglering kring missförhållandet vid nyttjande av dominerande ställning
  • bedömer att det finns skäl att överväga föreslagna åtgärder då missförhållande riskerar att hämma avtalsfriheten och företagens konkurrenskraft

Läs Innovationsföretagens remissvar

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartementet


Svar senast

18 februari 2020


Länk till remiss

Länk till remissen på regeringen.se