Hoppa till innehåll

Ds 2020:4 – Klimatdeklarationer för byggnader

Innovationsföretagen stöder införandet av klimatdeklarationer för byggnader. Deklarationen kommer utgöra en tydlig information till köpare och brukare av byggnader. På sikt kan det utgöra ett viktigt verktyg för ständiga förbättringar i metoder, processer och material inom byggandet.

Men detta är inte självklart. Det är viktigt att systemet med klimatdeklarationer redan vid införandet upprätthåller rimlig kvalitet, är förutsägbart och rättssäkert. I förlängningen kommer klimatdeklarationen utgöra ett incitament som påverkar byggandet och därmed stora fastighetsvärden. Dessutom är det rimligt att tro att det kan nyttjas till att skapa ytterligare incitament för ökat klimatarbete genom att införa riktvärden och ekonomiska styrmedel.

Läs hela remissvaret här

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
6 maj 2020

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer