Hoppa till innehåll

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

Svenska Teknik&Designföretagen har erbjudits möjlighet att lämna remissvar till Miljö- och energidepartementet.

Regeringen beslutade den 18 december 2014 att ge Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik (dir. 2014:165). Uppdraget har därefter delats i två delar (dir. 2015:101). Beredningen har också haft uppdrag att ta fram en strategi för luftvårdspolitiken. Detta betänkande hanterar en samlad strategi för klimat- och luftvårdspolitiken i Sverige. Det är den andra och sista delen av uppdraget.

Status
Avstod från att svara

Från
Miljö- och energidepartementet

Svar senast
20 oktober 2016

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer