Hoppa till innehåll

Förslag till ändringar i Boverkets byggregler m.m.

STD-företagen har erbjudits möjlighet att svara på Boverkets remiss.

Föreslagna ändringar med tillhörande konsekvensutredningar:

  • Boverkets byggregler (2011 :6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR (A).
  • Boverkets byggregler (2011 :6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR (B).
  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016: 12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN2.

De ändrade reglerna är tänkta att träda i kraft vid två tillfällen; BBR (A) och BEN 2 den l april2017 med övergångsbestämmelser på ett år samt BBR (B) den l januari 2021.

Status
Avstod från att svara

Från
Boverket

Svar senast
24 februari 2017

Länk till remissen på boverket.se