Hoppa till innehåll

Innovationsupphandlingsutredningen (SOU 2010:56)

Regeringen beslutade den 10 december 2009 att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige. Utredningen överlämnade sitt betänkande till regeringen den sista augusti 2010.

STD-företagen har inlämnat remissyttrande över utredningen till Näringsdepartementet.

Läs remissyttrandet

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast

Innovationsupphandlingen