Inspel till ”Ett fortsatt högt och hållbart bostadsbyggande”

Svenska arkitekt- och ingenjörsföretag arbetar ständigt med att utveckla byggandet för att skapa förutsättningar för ett hållbart bostadsbyggande och goda livsmiljöer. Det finns kunskap, idéer och lösningar som på ett ännu bättre sätt än idag kan förverkligas och realiseras. Här kommer utvecklade regelverk kring byggandet, digitaliserade flöden och arbetssätt kunna bidra ännu mer.

Läs Innovationsföretagens inspel

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

27 januari 2020