Hoppa till innehåll

Inspel till ”Ett fortsatt högt och hållbart bostadsbyggande”

Svenska arkitekt- och ingenjörsföretag arbetar ständigt med att utveckla byggandet för att skapa förutsättningar för ett hållbart bostadsbyggande och goda livsmiljöer. Det finns kunskap, idéer och lösningar som på ett ännu bättre sätt än idag kan förverkligas och realiseras. Här kommer utvecklade regelverk kring byggandet, digitaliserade flöden och arbetssätt kunna bidra ännu mer.

Läs Innovationsföretagens inspel

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
27 januari 2020

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer