Hoppa till innehåll

Igår hölls ett webbinarium med anledning av att Boverket inför nya föreskrifter som ersätter dagens bygg- och konstruktionsregler vid halvårsskiftet 2024.

På webbinariet diskuterades bland annat hur vi kan få ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande. Hur ska aktörerna i samhällsbyggnadssektorn ta emot den nya regelmodellen, som går under arbetsnamnet Möjligheternas byggregler? Och vilka möjligheter finns att påverka utformningen av regelverket och tillämpningen av det? På webbinariet deltog bland andra Annica Carlsson vd Equator arkiterkter och Tore Strandgård, vd Incoord.

– Framtidens regelverk måste ge utrymme för god funktion, arkitektonisk kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar. Det är vårt ansvar som företag att värna detta och att bidra till en attraktiv livsmiljö. Att anpassa regelverk  efter nya förutsättningar och att tydliggöra rollfördelningen mellan det offentliga och marknadens aktörer är intressant och viktigt för ett långsiktigt och hållbart samhällsbyggande, säger Annica Carlsson.

De nya regelverket ska innebära färre men tydligare regler i form av funktionskrav. Lyckas Boverket med att hålla den ambitionen hela vägen så skapar det ännu bättre förutsättningar för vår sektor (oss konsulter) att utveckla nya lösningar och bidra med kunskap, kvalitet och innovation, säger Tore Strandgård.

Webbinariet arrangerades av Samhällsbyggandets Regelforum, som  är sektorns gemensamma plattform för att tillsammans bidra till utvecklingen av befintliga och nya regelverk.