Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen tillsammans med representanter för Samhällsbyggandets Regelforum träffar civilutskottet för att diskutera frågan om ökat fokus på funktionskrav i regelverk. Mindre detaljreglering behövs utan att ge avkall på kvalitet.

Det har under en längre tid pågått dialog kring hur regelverk kan förenklas och förbättras för att skapa bättre förutsättningar för innovation, hållbara lösningar och kvalitet. I detta har Innovationsföretagen tillsammans med en rad andra branschorganisationer bildat Samhällsbyggandets Regelforum. Syftet är att driva frågan om ökat fokus på funktionskrav i regelverk. Dvs ett ökat fokus på VAD regelverk och kravställande syftar till att uppnå till skillnad från detaljerade regelverk som beskriver HUR något ska lösas.

Den 5 maj träffar Anders Persson, Innovationsföretagen, Civilutskottet tillsammans med representanter för Samhällsbyggandets Regelforum. Syftet med mötet är att informera om verksamhet, mål och inriktning samt ställa krav på politiken att bidra till utvecklingen med engagemang och finansiering.

Grundläggande syfte med ökat fokus på funktionskrav är att:

  • Öppnar upp för nya lösningar och alternativ
  • Stimulerar forskning och utveckling
  • Premiera företag som vill ligga i framkant

Därutöver ingår i forumets arbete även att ta grepp om och stötta i arbetet med standardisering genom att ta fram en standardiseringsstrategi samt ge stöd i prioriteringar när det gäller standardiseringsarbete inom sektorn.