Hoppa till innehåll

Tvingande regler om betalningstider i näringslivet

Långa betalningstider och sena betalningar är sedan många år ett stort och växande problem för näringslivet. Inte minst för tjänsteföretag.

För att motverka detta antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 16 februari 2011 direktivet (2011/7/EU) om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner vilket syftar till att bekämpa sena betalningar vid handelstransaktioner och främja särskilt de små och medelstora företagens konkurrenskraft.

Sveriges regering har sedan arbetat fram ett förslag på en lagändring som trädde i kraft den 16 mars 2013 (SFS 2013:55–58). Riksdagen beslutade att anta den föreslagna lagen och begärde samtidigt att regeringen skulle komma tillbaka med ett förslag som skärper regelverket ytterligare.

Den nya skärpta skrivningen av lagen ska om den godkänns av riksdagen träda i kraft den 1/1 2014.

Läs hela remissvaret här

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
20 maj 2013

Tvingande regler om betalningstider i näringslivet Ju2013/557/L2

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer