Hoppa till innehåll
rawpixel-com-589073-unsplash

Handledning för konsulter på den offentliga marknaden

Innovations­företagen arbetar för långsiktigt sund konkurrens. En utgångspunkt för detta är att affärsvillkoren på den offentliga marknaden möjliggör utvecklingen av en fortsatt konkurrenskraftig och innovativ tjänstesektor.

Att offentliga upphandlingar är attraktiva för leverantörerna att delta i är en ömsesidigt viktig fråga som på senare år även har lyfts i en forsknings­rapport av SKL Kommentus Inköpscentral, Kundattraktivitet i offentlig sektor. Tillsammans med beställarsidan genom SKR, har Innovations­företagen även tagit fram en handbok för upphandling av tekniska konsulttjänster.

På grund av frågornas komplexitet och det stora antalet upphandlande myndigheter och enheter kommer det trots allt arbete som läggs ner finnas upphandlingar där du som leverantör upplever att kravställningen i upphandlingen är onödigt begränsande, irrationell eller oskälig.

I denna handledning, som är framtagen av Innovations­företagen inom Almega, tar vi upp hur du som leverantör kan agera och argumentera i de vanligast förekommande frågeställningarna som vi får från våra medlems­företag om avtalsvillkor och krav som förekommer i offentliga upphandlingar.

Kontaktperson