Teknikkonsult­branschen signalerar långsam vändning

D3_Konfidens

Nya Investeringssignalen är ute nu. Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag signalerar även i den här medlemsundersökningen en vändning. Det gäller nu för alla tre branschsektorer; teknikkonsult-, industrikonsult- och arkitektföretag. Företagen tror på tilltagande orderingång, högre debiteringsgrader och förbättrad lönsamhet under det kommande året. De uppvisar även ett växande rekryteringsbehov. Samtidigt finns det flera indikatorer på att vändningen ännu inte infallit och att den kommer att bli långsam.

Almegas Konjunkturrapport talar om en långsam återhämtning för både tjänstesektorn och industrin under de närmaste två åren. Den svaga exportefterfrågan blev ännu svagare under 2013 än man tidigare trott och omvärldens återhämtning blir långsammare än många väntat sig. Detta bygger ändå på förutsättningen att de politiska blocken i USA lyckas komma överens i tid om att åter höja skuldtaket för att klara av att finansiera sina offentliga utgifter och betala sina lån. Skulle de inte lyckas med detta medför det stora åtstramningar och konsekvenser för världsekonomin.

De flesta företagen i den här undersökningen tror dock på ökande orderingång och förbättrad lönsamhet under det kommande året. Förbättringar väntas på i princip samtliga delsektorer. Det är många fler som tror på ett starkare orderläge i mars 2014 än det är företag som tror på ett försämrat orderläge. Över hälften tror dock på oförändrat orderläge. Men trenden är ändå att optimismen tilltar. Detta gäller inte enbart förväntningarna kring orderlägets utveckling utan även rekryteringsbehovet.

Företagens rekryteringsintentioner närmar sig normalnivåer då de flesta teknik- och industrikonsultföretag signalerar rekryteringsbehov och arkitektföretagen uppvisar ett tilltagande rekryteringsbehov. Det ser dock ut som det sker ett skifte i beställarstrukturen. Andelen offentliga beställare ökar för samtliga delbranscher under 2013. På byggsektorn innebär detta t ex att lokalinvesteringarna från offentliga beställare ökar medan de minskar från privata beställare. Samtidigt väntas offentliga investeringar i infrastruktur öka under kommande år, samtidigt som privata investeringar i kraft- och energianläggningar väntas minska.

Det råder fortsatt prispress inom bygg- och anläggningssektorn. Företag klagar över att priserna närmar sig kritiska nivåer, både inom offentlig upphandling och för ramavtal. För industrikonsulterna har man dock kunnat redovisa en positiv prisutveckling under den senaste perioden. Det är viktigt att företagen kan höja sina arvoden framöver, för att kunna bibehålla lönsamheten när beläggningsgraderna blivit så höga att de inte går att höja mycket mer.

Ladda ned Investeringssignalen i sin helhet här.