Den svenska produktionens dilemma

I veckan höll Vinnova sin årskonferens på temat ”Konkurrenskraftig produktion och ledarskap – är det viktigt för Sverige?” Det rådde inget tvivel om att ledarskap är en viktig fråga, oavsett vilken typ av produktion man refererar till. Att vi har en minskande varuproduktion i Sverige och även i Europa har väckt bekymmer och oro i många led, inte minst med tanke på den kris Europa genomgår. Men hur skulle en konkurrenskraftig svensk produktion behöva se ut?

För många är minnet av industrialismen ett minne fyllt av tillväxt och nya arbetstillfällen. Man kan lätt föreställa sig att en ny era av industrialism skulle skapa lika mycket ny tillväxt och jobb. Men vilken typ av produktion pratar vi om? Sverige är än så länge inte ett låglöneland och den industriella produktionen i Sverige är idag kraftigt automatiserad och oftast högteknologisk. Viss produktion är beroende av en lokal marknad där närproducerat har fördelar i form av lägre transportkostnader och positiva miljökonsekvenser. Dock är Sverige en extremt liten marknad för många industriella produkter.

Traditionellt har det även varit viktigt att förlägga utvecklingen i närheten av produktionen. Det skulle innebära att ökad produktion i Sverige kan medföra ett ökat utvecklingsarbete och fler arbetstillfällen för ingenjörer. Men det gäller inte alla typer av varor och tjänster. De flesta produkter som utvecklas idag är sammansatta av en rad olika så kallade insatsvaror och tjänster producerade i andra delar av världen.

Vinnaren är inte alltid det land där den slutliga varan sätts ihop, vinnaren kan vara det land som levererar den delprodukt eller den tjänst som ger det största värdelyftet för den slutliga produkten. Det stora värdelyftet kan många gånger komma från en mjukvara, en service eller en tjänst som produkten levererar.

Svaret på frågan om konkurrenskraftig produktion är viktig för Sverige är då: Ja. Men tar du bort ordet konkurrenskraftig så är det inte fullt lika självklart. Det som är viktigt för Sverige är att vi utvecklar och har kompetens som kan skapa dessa innovationer och värdelyft. Att vi har förmågan att utveckla de tjänster som gör produkten till en värdeskapare för sin ägare. Här har Sverige en stark framtida konkurrensfaktor. Vi har tillgång till stor kompetens, inte bara bland ingenjörer. Vi har förmågan att tänka i större helheter, lösningar och system långt förbi den enskilda produkten.

Först när störst värdeskapande tagit fokus från lägst tillverkningskostnad kan Sverige fortsätta att vara konkurrenskraftigt och även erbjuda konkurrenskraftiga lönenivåer. Men för detta krävs konkurrenskraftigt ledarskap – detta är viktigt för Sverige!

Vill du veta mer om värdekedjor och värdeskapande kan du bland annat läsa här:

Almega: Kedjor av förädlingsvärden – mer korrekt mått på utrikeshandeln?
Kommerskollegiums senaste rapporter om globala värdekedjor