Hoppa till innehåll

Nu lanserar vi nya standardavtal för konsultuppdrag inom industrin. Målsättningen är hjälpa våra medlemsföretag att uppnå balanserade villkor i förhållande till sina kunder.

Standardavtal och mallar är viktiga verktyg för att uppnå stabila, balanserade juridiska förutsättningar och minskade transaktionskostnader för affärsverksamheten. Innovationsföretagen arbetar därför aktivt med att ta fram, utveckla och stärka standardavtal och mallar för våra branscher. Nu har vi uppdaterat våra standardavtal särskilt anpassade för konsultuppdrag inom industrin för 2020 med förenklingar, förtydliganden och anpassning till reglerna om personuppgiftshantering enligt GDPR. Vi har också tagit fram ett helt nytt standardavtal tillämpbart när konsulten ska leverera ett visst resultat till sin beställare.

Läs mer om våra standardavtal för konsultuppdrag inom industrin.

Välkommen till våra lanseringsseminarier där vi går igenom varför man ska använda standardavtal, när de olika avtalen är tillämpbara och vad de nya avtalen innebär. Vår förbundsjurist Helena Dahlberg och Anders Persson, näringspolitisk chef, presenterar avtalen och svarar på frågor i Göteborg den 13 mars, Linköping den 13 mars, Malmö den 15 april, Luleå den 23 april och Stockholm den 24 april.

Läs mer om våra övriga standardavtal och mallar.