Hoppa till innehåll

För att ytterligare stärka vår röst i angelägna frågor har vi inrättat råd och arbetsgrupper. Syftet är att samla kraften från hela arkitekt- och ingenjörs­branschen i gemensamma utmaningar.

Innovationsföretagen har ställt tre frågor till Sara Lindmark, som är ordförande i Industrikonsultrådet. Sara är vd på Together Tech, tidigare i3tex. Hon är även ledamot i Innovationsföretagens styrelse.

Vem är du?

Jag är en ingenjör som brinner för att använda det jag älskar – människors kreativitet och drivkraft tillsammans med innovativ teknik – för att bidra till att den värld vi lever i blir lite bättre för varje dag. Något som jag har möjlighet att göra genom min roll som VD på Together Tech f.d. i3tex, vi är mitt i processen att byta namn på företaget. Samarbete är vägen framåt, och nu heter vi det vi är och vill ännu mer av! Jag har även glädjen att vara ordförande för Industrikonsultrådet samt ledamot i Innovationsföretagens styrelse.

Vad tänker du om din roll som ordförande i Innovationsföretagens Industrikonsultråd?

Det är ett roligt uppdrag och viktigt med ett forum där vi kan lyfta gemensamma möjligheter och utmaningar. Deltagarna är företagsledare från medlemsföretag inom Innovationsföretagen och TechSverige. Vi känner alla ett stort engagemang och även ansvar att bidra med teknikkunskap och innovationskraft för att tillsammans finna nya lösningar inom till exempel hållbarhet och grön omställning. Genom att dela med oss av lärdomar och samlas kring gemensamma frågor kan vi även skapa en förändring. I min roll ansvarar jag för att sätta agendan, bjuda in och hålla i våra möten.

Vad hoppas du på under 2022?

Världen står inför stora utmaningar för att nå FN:s Globala Mål och jag vill framförallt se att mål nr 12, Hållbar Konsumtion & Produktion, får ett större genomslag och påverkar allt från affärsmodeller, hur vi samarbetar genom alla processer hela vägen ner till hur vi utvecklar produkter och digitala lösningar.

 


Vill ditt företag delta i Industrikonsultrådet?

Industrikonsultrådet inom Innovationsföretagen drivs idag i samverkan med TechSverige. Rådet samlar idag ett 20-tal medlemsföretag med konsultverksamhet inom system- och produktutveckling. På rådets agenda finns bland annat arbetsgivarfrågor och kollektivavtal, kompetensutveckling, internationell rekrytering, lagstiftningsfrågor, skattefrågor samt förutsättningar för forskning, långsiktig utveckling och att stärka svensk konkurrenskraft.

Kontakta Anders Persson, näringspolitisk chef, Innovationsföretagen, anders.persson@innovationsforetagen.se , tel. +46 70 509 69 17 eller ordförande i Industrikonsultrådet, Sara Lindmark, VD på Together Tech, sara.lindmark@i3tex.com om ni är intresserade av att delta eller om ni önskar mer information.

Innovationsföretagens alla råd och arbetsgrupper

Vill ditt företag medverka i något av råden? Läs mer här om våra råd och arbetsgrupper