Hoppa till innehåll

Arkitekt- och ingenjörsföretagen i Sverige har sett en ökad ekonomisk aktivitet sedan maj 2021. Det visar den nya rapporten Investeringssignalen från Innovationsföretagen. Trots att coronapandemin har drabbat även de innovativa branscherna hårt, är nu medlemsföretagens förväntningar på en ökad orderingång lika hög som under ”rekordåren” 2016–2018.

– För många av våra medlemsföretag var 2020 ett otroligt tufft år. Nu ser vi äntligen en ökad ekonomisk aktivitet inom branschen och företagen har en stark optimism när det gäller samtliga tre områden vi undersökt i rapporten; orderläge, sysselsättning och prisutveckling, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

I rapporten uppger 65 procent av företagen att de tror på ett förbättrat orderläge det kommande halvåret medan endast fyra procent av företagen är oroliga för att det kommer försämras. Mest positiva är industrikonsult- och techföretagen, där 79 procent tror på ett förbättrat orderläge. Det här kan liknas vid det scenario som sågs efter finanskrisen 2008. Även då steg förväntningarna väldigt fort efter krisen men stabiliserade sig sedan på höga nivåer under två års tid.

Företagens framtidstro kan även ses i sysselsättningstillväxten. Hälften av företagen i undersökningen har ökat sin personalstyrka det senaste halvåret och nästan 60 procent räknar med att ökningen av personalstyrkan kommer att fortsätta under kommande halvår. Allra störst förväntningar på ökade anställningar finns hon industrikonsulterna där hela 85 procent räknar med att öka sin personalstyrka närmaste halvåret. Motsvarande siffra hos arkitekt- och teknikkonsultföretag är 58 respektive 52 procent.

Under pandemin minskade antalet nya projekt och många planerade projekt minskade i omfattning, vilket gav beställarna en möjlighet att pressa priserna nedåt. Det här har gjort det svårt för mindre aktörer, som ofta är mer priskänsliga, att konkurrera med de större aktörerna. När antalet projekt återigen börjar öka finns en förhoppning bland företagen att priserna ska stiga, men samtidigt är oron hos många företag stor.

– Våra medlemmar erbjuder högt kvalificerad kunskap och rådgivning. Det är en ytterst oroväckande trend att många upphandlingar, i synnerhet offentliga, styrs mot lägsta pris, utan att kvalitet och långsiktiga värden vägs in, säger Magnus Höij.

Ladda ner rapporten här