Hoppa till innehåll

Antalet företag som använder FoU-avdraget ökar, men de begränsade avdragsmöjligheterna ställer till problem. Det visar en ny rapport som Svenska Teknik&Designföretagen presenterar idag. Rapporten, som är den första som gjorts sedan FoU-avdraget infördes 2014, innehåller ny statistik från Skatteverket kring användandet av FoU-avdraget bland svenska företag.

I rapporten "En forskningsreform för framtiden" presenteras ny statistik från Skatteverket kring användandet av avdraget – vilka företag som nyttjar det och hur mycket.

FoU-avdraget, som infördes 2014, innebär att företag kan göra avdrag på arbetsgivaravgifterna på upp till tio procent av lönen för personer som ägnar sig åt forskning eller utveckling. Avdrag kan göras upp till ett maxtak om 230 000 kronor per koncern och månad. Avsikten att införa FoU-avdraget var att öka företagens satsningar på forskning och utveckling och att öka innovationskraften i Sverige.

I rapporten konstateras att FoU-avdraget är en viktig reform som uppskattas av företagen. Avdraget är träffsäkert eftersom det nyttjas mest av mindre och medelstora företag i branscher som är beroende av forskning och utveckling. Andelen företag som använder FoU-avdraget ökar, men samtidigt är nedsättningen så pass liten att det inte är lönsamt för vissa företag att ansöka om avdraget.

-Tack vare avdraget för anställda som forskar kan företagen i den kunskapsintensiva tjänstesektorn anställa fler forskare, vars innovationer stärker svensk konkurrenskraft och bidrar till att bygga framtidens smarta samhälle. Men avdraget har potential att bli ett ännu kraftfullare verktyg för att stimulera forskning och utveckling i näringslivet, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

I rapporten föreslår Svenska Teknik&Designföretagen att FoU-avdraget i ett första steg byggs ut och att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna per anställd bör öka från 10 till 20 procent av lönen. Det skulle förstärka incitamenten att anställa forskare i mindre och medelstora företag. I ett andra steg bör det maximala avdraget per koncern öka till 460 000 kronor per månad.

-Min förhoppning är att det ska finnas en bred politisk enighet i riksdagen om att stödja näringslivets investeringar i forskning och utveckling genom att förstärka incitamenten för företag att anställa forskare. Ett fördubblat FoU-avdrag skulle vara den enskilt viktigaste reformen för fler forskare i näringslivet, säger Magnus Höij.

Rapporten i korthet

  • FoU-avdraget är populärt – över 2 000 företag använde sig av avdraget 2016.
  • Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna är för liten – endast 32 företag kunde använda avdraget fullt ut 2016.
  • Företag inom teknikutveckling och forskning nyttjar FoU-avdraget mest – bland de tio branscher som nyttjade FoU-avdraget flitigast återfinns företag verksamma inom teknisk forskning, programmering och teknisk konsultverksamhet samt industriteknik.
  • FoU-avdraget har enbart minskat statens intäkter från arbetsgivaravgifterna med hälften så mycket som beräknat.