Nya avtal på plats

I veckan blev kollektivavtalen mellan Svenska Teknik&Designföretagen och våra fackliga motparter klara. Det är kloka avtal.

STD-företagen har kollektivavtal med tre fackliga motparter: Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Förra året tecknades ett ettårigt avtal, som alltså nu behövde revideras.
Men egentligen har vi haft två avtalsrörelser under året: dels har vi hanterat frågan om flexpension under hösten och vintern, dels har vi nu tecknat nya kollektivavtal. Det finns åtskilligt att glädjas åt.

”Jag tror personligen att de kommande åren kommer att bli utmanande på flera sätt för branschens företag, där vi kommer att behöva lyfta fler frågor som vi inte kan bedöma idag.”

För det första har vi fått ett treårigt avtal på plats. Det ger arbetsro och möjlighet till långsiktig utveckling, där vi kan arbeta med fler frågor än bara avtalsförhandlingar – hur viktiga och värdefulla de än är.

För det andra är våra avtal i linje med märket för årets avtalsrörelse. Det är ytterst angeläget att det finns en ordning kring lönebildningen som tar hänsyn till företagens bärkraft och förutsättningar.

För det tredje har vi enats om ett antal gemensamma arbetsgrupper, där vi kommer att titta närmare på några viktiga frågor som kan behöva utvecklas framöver, bland annat kring arbetsmiljö och arbetstid.

Jag tror personligen att de kommande åren kommer att bli utmanande på flera sätt för branschens företag, där vi kommer att behöva lyfta fler frågor som vi inte kan bedöma idag. Med ett gott samtalsklimat och en vilja till att hitta gemensamma lösningar lär det finnas goda förutsättningar att även lösa sådana utmaningar.

*

I helgen är jag i Rom, för att delta i årsmötet för den europeiska arkitektorganisationen ACE. Jag lär få återkomma med mina intryck från denna övning senare. Kanske blir det något om staden Rom också, vem vet.

Trevlig helg!