Hoppa till innehåll

Den senaste Investeringssignalen visar på ett starkt orderläge, bra lönsamhet och ett fortsatt stort rekryteringsbehov. Det goda orderläget med den höga beläggningsgraden medför att investeringarna i FoU haltar.

Svenska Teknik&Designföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen, som presenteras idag, visar att branschens investeringar i FoU minskar kraftigt. Investeringarna låg 2016 på 1,6 procent av omsättningen, vilket är närapå en halvering jämfört med 2014.

-Utvecklingen är oroande eftersom minskade FoU-investeringar på sikt riskerar att urholka branschens konkurrenskraft, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

-Vår bransch består av kunskapsintensiva företag som tillför spetskompetens till en mängd andra företag samt offentlig sektor. Finns inte utrymme att hela tiden ligga i framkant med hjälp av kontinuerliga investeringar i forskning och innovation så riskerar vi ett stort kunskapstapp, menar Magnus Höij.

Företagen själva tycker att FoU-investeringarna är för låga. Hälften av de medverkande företagen i undersökningen tycker att de investerar för lite i forskning och utveckling. 15 procent vet inte och övriga (37 procent) tycker i princip att de investerar tillräckligt. Samtidigt bedömer många företag att dessa investeringar är avgörande för att behålla sin spets och för att bibehålla sina konkurrensfördelar.

– De främsta anledningarna till att företagen inte investerar mer i FoU är enligt dem själva framförallt tidsbrist men även ekonomiska hinder. Marginalerna räcker inte till, säger David Cramér, marknadsanalytiker Svenska Teknik&Designföretagen.

Branschen signalerar fortsatt full beläggning och orderläget har stärkts ytterligare för arkitekt- och industrikonsultföretagen sedan i maj medan det för teknikkonsulterna har minskat något. Förväntningarna för orderutvecklingen framöver är också alltjämt positiva eller neutrala. Knappt några företag tror att orderingången ska avta de kommande sex månaderna. På regional nivå kan man dock ana de första tecknen på en avmattning. Det är rimligt att tro att orderingången börjar mattas av under 2018.

– Vissa uppgifter i media ger en bild av att byggandet nått sitt tak och redan nu mattats av. Vår undersökning ger inget stöd för den tesen, utan branschen ser fortsatt ljust på framtiden, även om viss oro för avmattning finns inför nästa år, säger Magnus Höij.

Läs hela rapporten

Läs kortversion av rapporten