Hoppa till innehåll

Ingenjörsbranschen går som tåget. Och numera är siffrorna inte bara mycket positiva i Sverige. Övriga Europa växer starkt.

Nyligen presenterade vår europeiska samarbetsorganisation på ingenjörssidan, EFCA, sin andra konjunkturbedömning för året. Siffrorna är tydliga och talande.

Marknaden för rådgivande ingenjörer utvecklas i en positiv riktning i nästan hela Europa. Tolv av de 20 länder som svarat på undersökningen vittnar om stärkta orderstockar. Elva av de 20 bedömer att det även kommer bli ökade investeringar i ingenjörstjänster i deras respektive länder.

I norra Europa har marknaden varit bra eller mycket bra under flera år. Södra Europa har haft en mycket tuffare marknadssituation, men även där växer marknaden tydligt just nu.

Sverige hör återigen till ett av de länder som har en mycket stark hemmamarknad. Nu har vi även sällskap av Schweiz och Nederländerna.

Det enda land som rapporterar en svag marknad är Grekland.

Bristen på kvalificerad personal fortsätter att vara ett stort bekymmer för många länder och är ett hinder för fortsatt tillväxt.

Min kollega David Cramér hör till dem som varje år deltar i arbetet med att ta fram dessa rapporter, vilket bidragit starkt till våra insikter och kunskap om marknadsutvecklingen både här hemma och i Europa.

”En god och väl fungerande infrastruktur bidrar på många fundamentala sätt till samhällets övriga utveckling.”

Men vad drar vi för slutsatser av EFCA-rapporten?

I grunden är det positiva signaler, självfallet. En viktig del av marknaden för dessa rådgivande ingenjörer (eller ”konsulter” som vi ibland säger i Sverige) är infrastruktur. Det är allmänt känt att behovet av mer infrastruktur samt ökade satsningar på underhåll och uppgradering av befintliga system är stora. En god och väl fungerande infrastruktur bidrar på många fundamentala sätt till samhällets övriga utveckling.

 ”I en tid med resursbrist på många håll kan detta få konsekvenser som vi inte är förberedda på.”

Men en starkare marknad i södra Europa kan bidra till en delvis annan marknadsdynamik, även här hemma. I dagsläget söker sig många företag till inte minst Sverige, för att hitta nya jobb. Det finns tydliga tecken på att spanska ingenjörsföretag är intresserade av att jobba mer i Sverige.

Om marknaden ökar i deras hemländer är det inte helt osannolikt att intresset för att åka 200 mil norrut minskar. I en tid med resursbrist på många håll kan detta få konsekvenser som vi inte är förberedda på.

Jag hör till dem som tror benhårt på öppna gränser, på frihandel och på mer internationellt samarbete och handelsfrämjande. Jag hoppas att den utveckling av ökad internationalisering av vår bransch som påbörjats kan fortsätta, även om vi kanske får en starkare marknad på fler håll i Europa.

Länk till EFCA Barometer Autumn 2017 på vår webbsida

*

I helgen åker jag med familjen till Paris för en kort semestertripp. Jag har ju varit i Paris ett flertal gånger och hustrun har rent av tillbringat en hel del tid i Paris med omnejd. Våra barn har dock inte sett varken Eiffeltornet, Notre Dame, Sacre-Coeur, Centre Pompidou, Triumfbågen eller Champs-Elysées. Det ska nu åtgärdas. Blir de inte arkitekter eller ingenjörer efter den här helgen så vet jag inte vad jag gör.

Trevlig helg!