Sverige som kunskapsnation

Sverige är och har varit en framgångsrik kunskapsnation. Men det krävs mer för att det ska förbli så.

Sveriges ställning som kunskapsnation är stark. Vi har en stolt historia i detta avseende, med många framgångsrika företag som framför allt byggt på innovation, kunskap och utvecklingsförmåga, snarare än stora fabriker och tillgång till råvaror.

Denna utveckling måste fortsätta, om vårt värdeskapande även framöver ska vara starkt. Och i spetsen för denna utveckling går tjänstesektorn och kanske i synnerhet de kunskapsintensiva företagen. Många av dessa finns inom ramen för STD-företagen.

Vi har under en lång tid arbetat för att stärka förutsättningarna för de kunskapsintensiva företagen, med ett flertal konkreta förslag som presenterats. Ett sådant är att göra det befintliga FoU-avdraget mer generöst.

Men mer behöver göras. Vi behöver bli öppnare för kompetensinvandring. Skattesystemet måste ses över så att det gynnar utveckling och innovation. Entreprenörsklimatet behöver stärkas, så att fler vågar och vill starta eget företag.

Detta kommer att bli en av frågorna som jag diskuterar vidare med Sveriges Ingenjörers ordförande, Ulrika Lindstrand, när hon besöker vår ”frukoststudio” på onsdag morgon. Detta blir vårt tredje samtal med aktuella personer och jag ser verkligen fram emot att samtala med Ulrika om näringslivets utveckling, om ingenjörens roll i det och hur vi som organisationer kan stötta detta ännu mer framöver. Du kan följa vårt samtal på STD-företagens sida på Facebook kl 08.30 den 4 april eller delta här på plats.

Men vi är inte ensamma inom Almegafamiljen att vilja stärka de kunskapsintensiva företagens roll. Den 13 april på morgonen har Almega bjudit in till ett frukostseminarium om hur just tjänstesektorn kan utvecklas. Där och då presenteras även en ny rapport som visar hur konkurrenstrycket ökar och vilka konsekvenser det får.

Jag själv kommer att vara på plats.

*
Påsken kommer att tillbringas i de småländska skogarna, där jag kommer att ägna mig åt att laga mat, hugga ved och läsa böcker.

Trevlig helg!