Med blicken mot 2019

På tisdag nästa vecka har vi bjudit in till årsmöte och ett öppet seminarium. Det kommer att bli viktigt och framåtblickande.

På det årsmöte som Svenska Teknik&Designföretagen arrangerar nästa vecka står flera mycket viktiga frågor på agendan. De flesta blickar in i framtiden, från 2019 och framåt.
Det finns flera skäl till att arbetet på branschkansliet ökar i betydelse.

Behovet av att lyfta fram våra företags unika bidrag ökar ständigt. Här behöver mer göras.

Vi måste bli än mer aktiva i de juridiska ramarna för branschens arbete, hela vägen från standardkontrakt, via mellanhänder till LOU och LUF.

Plus förbereda oss inför framtiden på olika sätt, även om vi inte vet exakt hur.

För att stärka organisationen har styrelsen på förslag två beslut som lägger grunden för arbetet 2019 och vidare.

Den formellt största förändringen är stadgerevisionen. Bakgrunden är att STD-företagen önskar bilda ett eget förbund, något vi hoppas leder till ökad synlighet och möjlighet att påverka. Jag har tidigare bloggat om bakgrunden till förbundsbildningen: Steg mot en starkare branschorganisation.

Den andra åtgärden som blickar fram mot 2019 är frågan om avgifter till föreningen. Dessa beslutas alltid av årsmötet, men i år föreslås en förstärkning av resurserna, bland annat för att kunna stärka det juridiska stödet på kansliet.

Valet av ny styrelse är en annan självklar punkt på agendan. Valberedningen föreslår ett byte på ordförandeposten: från Markus Granlund, Semcon, till Mikael Vatn, Etteplan. Plus tre nya ledamöter: Jan Mattsson, Sweco (som tjänstgjort i styrelsen sedan i höstas), Charlotte Bergman, ELU, samt Per Hedebäck, Projektengagemang.

Viktigt är såklart även årsberättelsen och revisorernas berättelse.

Jag hoppas att så många som möjligt kan delta på årsmötet. Det är en bra möjlighet att lyssna, diskutera och påverka besluten i föreningen.

Frikopplat från årsmötet, men i anslutning, har vi ett lunchseminarium som även det blickar framåt. Detta seminarium är öppet för alla och vi bjuder på enklare lunch om du anmäler dig.

Med hjälp av Ulrika Francke från Tyréns, Monica von Schmanelsee från White och Anna-Karin Hatt från Almega hoppas jag att vi kan ge en bild av var vi kommer ifrån och vart vi är på väg.

Branschen utvecklas snabbt. Jag hoppas att branschkansliet kan spela en viktig roll i att både bevaka utvecklingen, att synliggöra våra företags perspektiv och att påverka regelverk så att vi får bättre förutsättningar att verka.

På tisdag har vi just det fokuset. Varmt välkommen.

*
I helgen åker jag till västkusten och mina föräldrar i Hunnebostrand. Det blir lite handgripligt fixande i sjöboden och – om vi har tur – även någon båttur.

Trevlig helg!