Min egen skuggbudget

Just nu haglar det budgetförslag och politiska utspel. Här är mitt eget förslag.

Jag är ju knappast en politiker, men jag har hyfsad förståelse för politik. Och jag känner mig rätt säker på att en vältänkt budget är ett mycket viktigt verktyg för både samhället i stort, för näringslivet och för enskilda.

Därför: här är mina inspel.

Sverige behöver en budget som stärker oss som kunskapsnation. Men också bejaka öppenheten för människor, kunskap och affärer: det vore livsfarligt om vi isolerade oss mot omvärlden.

Näringspolitiken måste fokusera än mer på det moderna näringslivet, där entreprenörskapet får ännu större fokus, där kreativiteten ges utrymme och där vi gemensamt arbetar för att minska jantelagar och andra kulturella hinder.

”Utrymmet för forskning och innovation inom ramen för företagens ordinarie verksamhet måste öka.”

Formerna för forskning och innovation måste utvecklas, och inkludera tjänstesektorns nya arbetssätt. Utrymmet för forskning och innovation inom ramen för företagens ordinarie verksamhet måste öka.

Utbildningssystemet måste stärkas, i synnerhet med fokus på de kunskapsintensiva företagens behov. Vi behöver fler ingenjörer och arkitekter för att fortsätta att stärka det nya näringslivets utveckling.

En bred översyn om hur vi kan stärka det livslånga lärandet måste initieras. Nya sätt att lära måste stimuleras.

”Vi behöver fler stambanor och ett mod att bygga snabbt.”

En satsning på infrastruktur stärker samhället på många plan. Järnvägen knyter samman landet och lägger grunden för andra investeringar. Vi behöver fler stambanor och ett mod att bygga snabbt.

Men vi måste också underhålla det vi redan har investerat i.

Statens roll i att stimulera nytänkande, innovativt byggande, upphandla modern teknik och på andra sätt vara ett föredöme och bidra till utveckling måste ytterligare stärkas.

Sverige är och måste stärka sin roll som kulturnation, där arkitektur, design och form är avgörande komponenter. Investeringar i arkitektur och kunskap om arkitekturens och designens roll för samhällets utveckling och sammanhållning måste stärkas.

”Arbetet med miljömålen och att bidra till att vi klarar av att rädda klimatet måste intensifieras.”

Arbetet med miljömålen och att bidra till att vi klarar av att rädda klimatet måste intensifieras. Sveriges roll för att driva miljöfrågorna internationellt måste öka, samtidigt som vi blir ännu bättre på att föregå med gott exempel.

Sedan borde en god budget ha några rader om städernas roll i förhållande till glesbygden. Och såklart allt det andra: rättsväsende, försvar, energiförsörjning och allt det andra.

Tja. Detta kanske inte hade räckt som en budget på egna meriter. Jag gissar att det borde vara lite mer siffor, exempelvis.

Men jag är säker på att den framtida politiken måste innehålla minst lika mycket visioner som siffror. Den måste våga innehålla minst lika mycket mod och ambition som den innehåller tabeller.

*

I helgen klipper jag gräset för första gången i år. Och tar ut min fincykel på en rejäl tur.

Trevlig helg!