Hoppa till innehåll

I det framväxande näringslivet, där allianser och nätverk skapar helheter, krävs också respekt och ömsesidighet.

Jag gillar inte begreppet ”motparter”. Jag gillar bättre begrepp som ”medarbetare”, ”partner” eller ”kollegor”.

I min värld bygger vi både företag internt och samarbeten och leveranser externt genom att samverka, att hitta gemensamma målbilder och att gemensamt ta ansvar för slutresultatet.

Självfallet måste formerna för dessa partnerskap regleras, oavsett om det gäller löneavtal eller affärskontrakt. Dessa – inklusive formerna för betalningarna mellan partnerna – måste såklart vara tydliga och konkreta.
Men när väl kontrakten är på plats tar nästa fas vid, där gemensamma målbilder måste bildas, bortom det juridiska.

Just nu växer nätverksekonomin sig allt starkare. Det märks inte minst hos våra medlemmar, där många får en aktiv och ofta helt central del i dessa nya nätverks utveckling.

Det kan handla om fordonsindustrins utveckling, om offentliga utvecklingsprojekt eller om energisystem som ska byggas om.

Våra medlemmar står för kunskap, idérikedom och innovationskraft som stärker nätverken, stärker produktutveckling och bidrar till Sveriges utveckling.

För att kunna samspela och få ut maximalt av sådana partnerskap krävs också en ömsesidig respekt och förståelse för arbetsformer.

Men tyvärr är det inte alltid så det fungerar. Vi ser alltför ofta att många sätter kortsiktig profit framför långsiktiga gemensamma värden. Ingångna avtal bryts ensidigt, respekt för varandras roller saknas.

Konsultföretag utnyttjas på ett sätt som skapar både ekonomiska bekymmer och planeringsutmaningar för företag och individer.

Detta är inte hållbart. Om vi tror på nätverkens betydelse, om vi vill ha starka, oberoende och växande leverantörer av tjänster i Sverige, då måste vi också respektera de roller och de avtal vi har med varandra.

Dessa kulturer måste vi gemensamt vårda och utveckla.

Jag tror på hård och rak konkurrens. Men jag tror också på respekt för avtal och en ömsesidig förståelse.
Det kan inte vara omöjligt att kombinera.

*

I helgen blir det en tur till Småland och skogen. Med nya byxor, ämnade för skogsarbete, kommer jag att bli svårstoppad mellan tallarna.

Trevlig helg.

/magnus