Hoppa till innehåll

Idag presenterade Innovationsföretagen rapporten – Agenda för ett innovativt Sverige – inför ett fullsatt hus av engagerade åhörare.

Rätt förutsättningar och förmåga till innovation och värdeskapande har varit ett genomgående tema för Innovationsföretagen i Almedalen i år. Idag presenterade vi rapporten Agenda för ett innovativt Sverige inför ett fullsatt hus av engagerade åhörare. Rapporten som är framtagen i samarbete med Kairos Future och Mats Lindgren kan ses både som en kunskapsplattform som fångar upp strukturella förändringar i näringsliv och samhälle. Samtidigt som den utgör ett ramverk för att kunna arbete med konkreta förbättringar i ett komplext innovationssystem. Den är en arbetsmodell som beskriver övergripande utvecklingspotential för individer, företag, ekosystemen, nationen och det globala perspektivet. Där vi kan väga in kultur, kunskap, institutioner och kapital som delparametrar och lyfta fram områden som behöver utvecklas. Och utvecklingsområden finns, på alla nivåer.

Med på seminariet var även Darja Isaksson, GD Vinnova, Peter Strömbäck, GD Patent och Registreringsverket, Mikael Vatn, vd Etteplan, Alexandra Hagen, vd White samt Niklas Sörensen, vd Ramboll och även jag själv. Min uppfattning är att rapporten togs emot väl och att den fyller ett viktigt tomrum i att hantera och definiera strukturella förändringar, samhällsförändringar och skapa förutsättningar för att konkret kunna prata om olika delar i innovationssystemet och förstå dess relation till andra områden. Att det finns ett samberoende och en symbios mellan olika delar.

Vi ökar också kunskapen kring att det kunskapsintensiva tjänsteföretagande inte följer en gammal industriell logik. Kunskapsintensiva tjänsteföretag baserar sitt värdeskapande på helt andra sätt än massproduktion. Det handlar mycket om att utveckla processer som öppnar upp för att bygga kunskap, utveckla idéer, testa och att även misslyckas med stolthet. Och dra lärdom av misstag och förnya. Värdeskapandet och innovation i dessa verksamheter handlar också mycket mer om långsiktiga och hållbara perspektiv, att skapa kvalitet som ger nytta över tid och att använda ny kunskap, nya lösningar och ny teknik i nya sammanhang.

Det ska bli jättekul att under hösten jobba vidare med och konkretisera förslag, policys och åtgärder som behövs nu och på sikt. Vi behöver ställa om så att Sverige även fortsatt kan vara ett av världens mest innovativa länder. Nästa forskningsproposition behöver en riktning som bidrar till Sveriges och företagens möjlighet att ställa om till helt nya förutsättningar stärks. Här behövs inspel och tankar från företag, individer, myndigheter och politiken. I allt från skattefrågor, innovationsfrämjande, upphandling, kompetensförsörjning och forskning. Tillsammans sätter vi handlingsplanen i Agendan för ett innovativt Sverige.

Tack till alla åhörare och medverkande för ett mycket givande samtal och seminarium idag i ett Almedalen där solen tittat fram igen!

Rapporten som presenterades kan du läsa här.

/ Anders