Hoppa till innehåll

Klimatförändringarna och den pågående förlusten av biologisk mångfald är några av vår tids största utmaningar. Hur vi bygger våra samhällen idag har stor påverkan på miljön och står för nära 40% av utsläppen. Nu ansluter sig den svenska arkitektbranschen till det internationella miljöuppropet #architectsdeclare. Uppropet som startades i våras i Storbritannien har hittills samlat 600 brittiska arkitektkontor och 100 norska. I måndags lanserades den svenska sajten Architects declare där arkitektföretag kan ställa sig bakom elva åtaganden för att bidra till hållbarare arkitektur och samhällsbyggnad. Innovationsföretagen och Sveriges Arkitekter tillsammans med ett flertal arkitektkontor står som värdar för initiativet. Förhoppningen är att alla svenska arkitektkontor kommer gå med i detta initiativ.

https://se.architectsdeclare.com/