Hoppa till innehåll

I regeringens höstbudget ingår ett förstärkt avdrag för forskning och utveckling. Innovationsföretagen har drivit frågan under flera år och välkomnar åtgärden.

Innovationsföretagen välkomnar regeringens åtgärd att förstärka FoU-avdraget. En viktig åtgärd som stärker företagens förmåga att investera i ökat forsknings- och utvecklingsarbete samt att anställa forskare. Innovationsföretagen har under lång tid arbetat för detta och ser fram emot en fortsatt dialog med regeringen i detaljutformningen med ett ökat avdrag per medarbetare och ett höjt maxtak. Åtgärden är viktig, inte minst för små och medelstora företag som inte i samma utsträckning som större företag har möjlighet att ta del av annat forskningsfrämjande. Att ge företagen förbättrade möjligheter till att anställa innebär också att åtgärden bidrar till ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 april 2020

Förslaget om att öka avdraget av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling syftar till att förbättra möjligheterna för företag att bedriva FoU-arbete. I dag har företag rätt att göra ett avdrag av arbetsgivaravgifterna med 10 procent för anställda som arbetar med FoU. Avdrag kan göras upp till ett tak på 230 000 kronor per företag och månad.

Den exakta utformningen av förslaget presenteras senare under hösten 2019, då Finansdepartementet kommer remittera en promemoria. Förslaget beräknas kosta 500 miljoner kronor 2020 och 670 miljoner kronor efterföljande år.

Läs mer om vårt arbete för att stärka klimatet för forskning och innovation i Sverige.