Hoppa till innehåll

Idag presenterar Innovationsföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen med marknadssituationen för innovativa arkitekt- och ingenjörsföretag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Rapporten signalerar om en avmattning över hela sektorn med försämrad lönsamhet som följd, samt om vikande investeringar i forskning och utveckling (FoU). Tidsbrist och låga marginaler anges som orsaker bakom de låga investeringarna. Avmattningen kan frigöra tid till ökade investeringar. Men finns pengarna om lönsamheten försämras?

Normalisering av orderläget

Investeringssignalen visar att orderläget planar ut på en hög nivå. Avmattningen är mer en normalisering av orderläget, från de extrema beläggningsgraderna under rekordåren 2016-2018.

Försämrat rörelseresultat

Arkitekterna, teknik- och industrikonsulterna redovisade alla försämrade rörelseresultat under maj till augusti. Både jämfört med föregående period och med samma period förra året. Anledningarna till den försämrade lönsamheten är det avmattade orderläget med lägre beläggningsgrader som följd, en avstannad prisutveckling och fortsatta löneökningar.

Rekryteringsbehovet kvarstår

Rekryteringsbehovet i branschen består, men är lägre än tidigare. Nu behöver drygt hälften (57 %) av företagen anställa mot tidigare två av tre eller tre av fyra. Det gör att personalomsättningen sjunker en aning under 2019.

– Orderläget försämrades förvisso, men förväntningarna på orderingången framöver stärktes. Mycket talar för att marknaden för innovativa ingenjörs- och arkitektbolag stabiliseras efter några rekordår, säger Magnus Höij, förbundsordförande i Innovationsföretagen.

Företagens investeringar i forskning och utveckling (FoU) minskar, sammantaget motsvarade de 1,5 % av omsättningen under 2018. Många företag (50%) tycker att de investerar för lite i FoU och 33 % tycker att de investerar tillräckligt.

– Största anledningen till att de inte investerar mer är tidsbrist (62 % av företagen). Förhoppningsvis kan avmattningen ge företagen mer tid till att investera i FoU under de kommande åren, säger David Cramér, analyschef.

I denna medlemsundersökning bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag medverkade 103 företag som tillsammans har cirka 23 000 medarbetare i Sverige. Undersökningen genomfördes under september.

Investeringssignalen oktober 2019

För ytterligare information, kontakta:

David Cramér, analyschef, tel: +46 (0)8 762 67 02
Linda Fritzner, tf kommunikationschef, +46 (0)8 762 66 30