Hoppa till innehåll

Sveriges utsläpp minskar inte, trots att de enligt Parisavtalet måste mer än halveras till 2030. I veckan träffade Innovationsföretagen representanter för Fridays for Future och kan bara konstatera att de har lyckats nå ut med sitt budskap. Det är uppenbart att politiken måste skapa förutsättningar för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 ° C jämfört med förindustriella nivåer. Vi måste följa Parisavtalet och lyssna på den tydliga rösten från vetenskapen.

Nu höjs allt fler röster som kräver att politiken lämnar traditionella tankebanor. Mer radikala förändringar krävs. Gamla sanningar måste omprövas. Dagens politiska ramverk främjar exempelvis inte återanvändning, renovering och vård av fastigheter, infrastruktur och produkter. Idag är konsumtion och förbrukning av ändliga resurser ofta mer ekonomiskt lönsamt än att investera i kvalitet, kompetensutveckling, hållbarhet och klimatsmart innovation. Så kan vi inte fortsätta.

För att öka takten i klimatomställningen måste regeringen och riksdagen:

  • Fastställa en nationell koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar i absoluta tal.
  • Undanröja hinder för klimatarbetet och skapa incitament för det som gör klimatnytta.
  • Främja cirkulär ekonomi genom att bland annat sänka skatten på arbete.
  • Skapa kraftfulla incitament för utsläppstung verksamhet att minska sina utsläpp.

Innovationsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar den kunskapsintensiva innovativa tjänstesektorn: arkitektkontor, teknikkonsulter, industrikonsulter och techkonsulter. Vår sektor arbetar dagligen med hållbarhetsfrågan och strävar efter att vara en del av lösningen och inte problemet. För oss som bransch är arbetet med Agenda 2030 ytterst angeläget. Dessvärre rymmer dagens politik flera strukturella hinder. Regelverken måste formas så att de främjar långsiktiga lösningar för att nå nuvarande och kommande generationers behov. Sverige borde vara världsledande inom hållbarhetsområdet. Runt hörnet ligger en enorm exportpotential.

Vår förmåga att hantera klimathotet är vår tids absolut viktigaste fråga. Fler åtgärder krävs. En central del av lösningen ligger i att använda näringslivets förmåga att utveckla hållbara lösningar. Då behövs rätt förutsättningar för innovativa företag. Viljan och kunskapen finns redan. Innovationsföretagens medlemsföretag kan och vill bidra till att driva klimatomställningen. Politikens uppgift är att undanröja hinder och skapa incitament för ett klimatsmart, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Bara då kan vi klara klimatomställningen på riktigt.

Magnus Höij, förbundsdirektör, Innovationsföretagen
Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter
Johanna Frelin, vd, Tengbom
Jan Mattsson, vd, Sweco Architects
Ljot Strömseng, vd, Norconsult
Magnus Meyer, vd, WSP Sverige
Niklas Sörensen, vd, Ramboll Sverige
Per-Arne Gustavsson, vd och koncernchef, PE