Hoppa till innehåll

Fler än bara politikerna måste förklara och försvara det moderna samhället. Ingenjörer, arkitekter och näringslivets företrädare har också ett ansvar.

Det finns många tecken på att samhällsdebatten just nu blickar bakåt: mot nationalism, mot protektionism, mot enkla svar och gamla lösningar. För oss som vill fortsätta att utveckla samhället, med innovation, teknik och design som viktiga beståndsdelar, skaver detta. Det moderna samhället är komplext, bygger på mångfald, förutsätter en öppenhet, leder till transparens. Jag är medveten om att detta inte är så lätt att förstå, och att många faktiskt inte helt ser fördelarna med allt som det moderna samhället för med sig.

Men i min värld är det varken möjligt eller ens önskvärt att vrida klockan tillbaka. Samhället behöver ständigt utvecklas, inte avvecklas. Vi behöver därför bli fler som kan försvara och förklara det moderna, komplexa, mångfacetterade och öppna samhället. Jag är besviken på politikens oförmåga att ta en framåtlutad position som står i samklang med det samhälle jag ser växa fram. Men jag känner allt starkare att vi inte kan räkna med att politiken bär hela ansvaret för denna upplysningskampanj. Vi är många som behöver göra mer för att ge en bild av vårt moderna samhälle och vart vi är på väg. Ingenjörer, arkitekter och vi som företräder näringslivet måste göra vårt jobb, om inte annat för att underlätta för politiken att hitta kloka vägar framåt.

Det var nämligen aldrig bättre förr. Även om framtiden kan vara oviss.
*
Ett konkret resultat av vårt lobbyarbete inom förbundet de senaste åren har varit att ta fram den uppförandekod för att korta betaltiderna i näringslivet. Just nu uppmärksammar vi de företag som ställt sig bakom koden, bland annat i sociala medier och i Dagens Industri. Detta är ett bra första steg, och nu hoppas vi att fler vill ansluta sig till uppförandekoden. Det vinner faktiskt alla på.

Läs mer om uppförandekoden här:
www.betaltider.se/

*

I helgen blir det återhämtning efter några mycket intensiva arbetsveckor. Bland annat genom besök hos svärföräldrarna och lite skogsarbete, där jag går steget bakom hustrun som går före och röjer med motorsågen.

Trevlig helg.

/magnus