Hoppa till innehåll

Årets nationella anläggningsdag är genomförd och en ny avsiktsförklaring för de närmaste tre åren är påskriven av Innovationsföretagen, Trafikverket och Sveriges Byggindustrier.

Årets nationella anläggningsdag genomfördes den 12 november. Grunden är därmed lagd för fortsatt samverkan inom Anläggningsforum mellan de tre partnerna Innovationsföretagen, Trafikverket och Sveriges Byggindustrier. Deltagare i Nationell anläggningsdag är högsta ledningarna inom Trafikverket och organisationernas medlemsföretag. En ny avsiktsförklaring för de närmaste tre åren undertecknades av Magnus Höij för Innovationsföretagen, Catharina Elmsäter-Svärd för Sveriges Byggindustrier och Lena Erixon för Trafikverket.

Avsiktsförklaringen innehåller en ny vision: Tillsammans i en framtidsbransch. Tillsammans skapar vi hållbar samhällsnytta. Vi är en attraktiv, sund och säker bransch som genom dialog, tillit, förtroende och engagemang utvecklar den svenska transportinfrastrukturen.

Anläggningsforum är ett gemensamt utvecklingsarbete som bedrivits under flera år och som bland annat har resulterat i ett antal rekommendationer som hela branschen ställer sig bakom. En mängd projekt har genomförts som alla syftar till en attraktiv, sund och säker anläggningsbransch, en kostnadseffektiv infrastruktur, hållbart byggande och förvaltning. Projekten bidrar också till en ökad förståelse och ett förbättrat samarbete mellan parterna. Andra viktiga frågor som diskuteras är till exempel kompetensförsörjning, innovation, affärsetik, socialt ansvarstagande, samverkan och sund konkurrens. De kommande tre årens fokusområden beslutas av styrgruppen i december.