Hoppa till innehåll

Under året har Innovationsföretagen tillsammans med Trafikverket respektive Byggföretagen byggt upp nya dialogformer för att säkerställa hög relevans och effektiv framdrift i anläggningssektorns viktigaste framtidsfrågor.

Arbetet bedrivs som tvåpartssamverkan, med ett kontinuerligt utbyte på ledningsnivå mellan Innovationsföretagen och Trafikverket. Syftet är att bidra till relevanta och ändamålsenliga förflyttningar på aktuella och angelägna områden som exempelvis drivkraftsstimulerande affärer, säkra leveranser, samarbete och tillit. Innovationsföretagen representeras där av förbundsdirektör Elin Lydahl samt representanter från två av våra medlemsföretag. På motsvarande sätt bedrivs även tvåpartssamverkan mellan Innovationsföretagen och Byggföretagen för att lyfta specifika aspekter i relation till entreprenörsidan.

Allt arbete som sker inom tvåpartssamverkan diskuteras och förankras fortlöpande i Innovationsföretagens Anläggningsgrupp, ledd av förbundsjurist Helena Dahlberg. Nästa möte hålls den 20 november digitalt via Teams.

Vill du och ditt företag också delta i Anläggningsgruppens arbete och på så sätt bidra till anläggningssektorns utveckling på nationell nivå? Tveka inte att höra av dig till Helena Dahlberg för mer information,