Hoppa till innehåll

Så säkrar vi en resilient och konkurrenskraftig infrastruktur för Sverige

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037. Innovationsföretagen välkomnar inriktningsunderlagets fokus på underhåll men betonar även vikten av nyinvesteringar för en fortsatt konkurrenskraftig infrastruktur.

Vår infrastruktur är ryggraden i samhällets funktion och en katalysator för tillväxt och utveckling. Vi välkomnar därför Trafikverkets fokus på underhåll men betonar samtidigt vikten av balansen mellan underhåll och nödvändiga nyinvesteringar. Sverige måste kunna säkerställa ett transportsystem som är kapacitetsstarkt, resilient, energieffektivt och klimatsmart.

– För att möta de utmaningar som ligger framför oss – från nyindustrialisering och Nato-medlemskap till klimatförändringar – ser vi en ökad finansieringsram med minst 20 procent som nödvändig. En sådan förstärkning är avgörande för att vi ska kunna underhålla och utveckla vårt transportsystem på ett sätt som stärker Sveriges konkurrenskraft och tillgänglighet säger Richard Österberg, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Innovationsföretagen föreslår att planeringen av transportinfrastrukturen ska vara långsiktig och omfatta allt från miljöaspekter till ekonomisk hållbarhet. Det är viktigt att främja innovation och effektiva processer, bland annat genom att förenkla tillståndsprocesser och upphandla med fokus på kvalitet och innovation.

– För att säkerställa att våra infrastrukturprojekt genomförs effektivt och i tid, behöver vi kortare byggtider och innovativa lösningar som kan ta hänsyn till samhällets förändrade behov. En stärkt kompetensförsörjning inom hela sektorn är också kritisk för framgången av dessa projekt. Det krävs ett fortsatt arbete för att locka till sig och utbilda framtidens arbetskraft, säger Richard Österberg.

Innovationsföretagen ser också potential i att utforska alternativa finansieringsvägar, som offentlig-privat samverkan, för att hantera vår betydande underhållsskuld samtidigt som vi utvecklar infrastrukturen.