Hoppa till innehåll

De flesta av våra medlemmar har andra företag som kunder. Men ingen kommer undan slutanvändaren.

I vissa sammanhang är det angeläget att tydliggöra om man jobbar med B2B eller B2C: business to business eller business to consumer. I vår sektor är B2B nästan alltid utgångspunkten: den kundrelation man har är med ett annat företag. Detta skapar speciella förutsättningar för affärstransaktionerna, för juridiken och självfallet även för kulturen inom och mellan företag i en leverantörsrelation.

Jag är dock övertygad om att den viktigaste trenden inom B2B-världen, som tyvärr lätt tappas bort, är att förstå slutanvändaren, konsumenten.

Låt mig ta några exempel. Kraven på hållbarhet ställer krav på hela kedjan av leverantörer: alla i leverantörskedjan måste se till att bidra till att produkten, byggnaden eller tjänsten minimerar klimatpåverkan. När en konsument vill köpa en produkt eller lösning där hållbarhet varit ett ledord i hela kedjan: då påverkar det alla. Goda arbetsvillkor är ett annat exempel, där köparen i slutänden vill vara säker på att alla som bidragit fram till slutresultatet också gjort det under rimliga villkor.

Digitaliseringen är ytterligare ett exempel, som ställer nya krav på hur produkter och tjänster designas, där alla led i kedjan fram till den färdiga lösningen måste bidra till att höja just användarupplevelsen. Det skulle kunna hävdas att det är beställaren som måste ge instruktioner till sina leverantörer: att ansvaret för att ”tänka på slutkonsumenten” vilar hos köparen av våra tjänster. Men vår roll, oavsett vilken plats i värdekedjan vi har, är att bidra till utveckling, till att stärka våra kunder och kundens produkter.

Då måste vi ligga steget före. Vi behöver förstå användning och utveckling, även i den miljö där resultatet senare ska landa och komma till nytta. Den viktigaste trenden inom B2B är B2C.

*

I veckan presenterade vi vår årliga summering av branschens utveckling, Branschöversikten. Branschens utveckling är imponerande, med en stadig tillväxt, oavsett vilka siffror man tittar på. Läs mer om branschöversikten och resultaten här

*

Missa inte Innovationsföretagens lunchseminarium nu på torsdag, Konsulträttslig årskrönika, där vi sammanfattar och analyserar relevanta domstolsavgöranden med anknytning till standardavtalet ABK som kommit under året.

*

I helgen är det som bekant tredje advent, och all kraft läggs nu på att ställa i ordning hus och hem för den anstormning av släkt som väntas nästa vecka. Dessutom ska två glöggmingel hinnas med.

Trevlig helg!

Magnus Höij
Förbundsdirektör, Innovationsföretagen