Hoppa till innehåll

För många av våra medlemmar är det offentliga en viktig kund. Förutsättningar att jobba förtroendefullt med offentliga medel måste bli bättre.

Offentliga upphandlingar hör till de områden som vi jobbar mycket med: både i vårt eget förbund, inom Almega och i Svenskt Näringsliv. Det offentliga är i dagsläget helt beroende av leveranser från näringslivet – och för näringslivet är det offentliga ofta en mycket viktig kund.

Det är ingen nyhet att offentliga upphandlingar, oavsett om det är myndigheter eller kommuner som beställer och köper, rymmer en hel del utmaningar. Priset för en komplex tjänst ställs inte alls i relation till varken resultatet eller komplexiteten i uppdraget.

Däremot får begrepp som kvalitet, hållbarhet, social utveckling och andra mer svårmätbara perspektiv ofta stryka på foten. Regelverket är byggt för att undvika korruption och likabehandling på marknaden. I grunden är detta viktiga frågor.

Men lika viktigt är att vi får bra städer, effektiv infrastruktur, god utveckling i offentliga system och tjänster och ett samhälle som främjar livskvalitet.
För våra medlemmar är det självklart att den offentliga marknaden måste vara transparent, rationell och opartisk.

Men just nu oroar jag mig för att detta fokus går ut över den goda samtalet med kloka rådgivare, möjligheterna till inspel från experter och förutsättningarna för utveckling bortom siffror och diagram. Respekten och förtroendet för rådgivare – oavsett om det gäller teknik, arkitektur, samhällsplanering eller något annat – måste öka.

Jag vet inte vägen dit, men jag tror vi måste hjälpas åt i den dialogen.

*

I helgen ska jag försöka läsa klart ”Det omätbaras renässans” av Jonna Bornemark. Plus gå på teater med hustrun och några goda vänner. Det är på tok för sällan.

Trevlig helg!

Magnus Höij, förbundsdirektör