Hoppa till innehåll

Det nya Corona-viruset har dominerat media de senaste veckorna och påverkar även företagen. Både i form av arbetsplatsrelaterade frågor kring oro och eventuell karantän. Men också när det gäller affärerna. Innovationsföretagen bevakar medlemsföretagens intressen i samverkan med Almega och Svenskt Näringsliv.

Nu pågår en dialog om hur det nya Corona-viruset påverkar näringslivet och tjänstesektorn. Förra veckan gick en enkät ut till medlemsföretagen och idag har Almega och Svenskt Näringsliv formulerat förslag på åtgärder. Se Almegas PM och Svenskt Näringslivs brev till Finansdepartementet och Näringsdepartementet.

Innovationsföretagen bevakar kontinuerligt läget för att ha en beredskap om situationen skulle förvärras. Vi samverkar nära med Almega och Svenskt Näringsliv som i sin tur står i direktkontakt med regeringen om våra branschers behov. Situationen är givetvis bekymmersam på många sätt – inte minst i relation till kunders agerande och hur det kan komma att påverka nuvarande och kommande affärer. I dagsläget har vi inte fått någon indikation på långtgående problem för våra medlemsföretag, men vi följer utvecklingen noga. Här behöver vi kontinuerligt input från er. Kontakta Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen om eventuella situationer som uppstår och/eller om läget förvärras.

Det inkommer en hel del frågor till Arbetsgivarjouren. Frågor som i huvudsak handlar om hantering av enskilda situationer och individer, samt den oro som sprids på medlemsföretag och hos kunder. Läs mer på Almegas hemsida om våra tips och råd kring arbetsmiljöansvaret kopplat till det nya Corona-viruset. Här finns också länkar till Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, UD-avråder, Vårdguiden och Nationella informationsnumret. Ännu mer tips och råd finns i Arbetsgivarguiden, bakom inlogg.