Hoppa till innehåll

Korttidsarbete eller korttidspermittering innebär att arbetsgivaren kan korta arbetstiden för de anställda istället för att behöva säga upp personal. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av covid-19.

Korttidsarbete/permittering innebär att arbetsgivaren kan korta arbetstiden med 20/40/60 % istället för att behöva säga upp personal. Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen, upp till taket på 44 000 kr. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Kostnaderna fördelas enligt nedan för nedgång i lön och arbetstid. Lönetaket är 44 000 kronor i månaden.

Nivå Minskad arbetstid Minskad lön Arbetsgivare Stat Minskad kostnad arbetsgivare
1 20 % 4 % 1 % 15 % – 19 %
2 40 % 6 % 4 % 30 % – 36 %
3 60 % 7,5 % 7,5 % 45 % – 53%

Stödet kommer att finnas tillgängligt 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Innovationsföretagen håller i skrivande stund på att teckna avtal med våra fackliga motparter om korttidspermittering/korttidsarbete för att få detta till stånd i våra branscher. Vi återkommer med mer information när avtalet är klart.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.