Hoppa till innehåll

Med anledning av den snabba händelseutvecklingen till följd av coronakrisen följer Innovationsföretagen nu kontinuerligt upp effekterna för våra medlemmar. Dels för att kunna informera om läget i branschen och kunna ge bästa möjliga stöd till medlemsföretagen dels för att informera politikerna om vilka åtgärder som krävs för att stödja företagen i branschen. Vi skickade ut en ny enkät 25-26 mars och föregående gick ut 16 – 17 mars.

Nästan alla företag påverkade

Händelseutvecklingen går snabbt och mycket har hänt på bara tio dagar. Nästan alla företag känner av effekterna av coronakrisen (nu 93,3 % jämfört med 84,1 % för tio dagar sedan). Sammantaget är effekterna än så länge relativt begränsade i sin omfattning. Det talas fortfarande främst om negativ påverkan i produktionen då fler medarbetare är sjuka, vabbar eller arbetar hemifrån. Samtidigt påtalar flera företag just hur effektiviteten i distansarbete ökar.

Över hälften har tappat befintliga uppdrag

Sedan förra undersökningen, som genomfördes den 16-17 mars, har effekterna på uppdragssidan ökat. Andelen som tappat befintliga uppdrag har nästan tredubblats på tio dagar, från 18,8 % till 54,5 %. Andelen företag som har fått uppdrag uppskjutna ökade från 57,0 % till 70,6 % och andelen företag som tappat i orderingång ökade från 44,0 % till 72,7 %. De flesta rapporterar om, i sammanhanget, begränsade bortfall; under 25 % minskning.

Snabbenkät coronakrisen 2

Industrikonsulterna hårdast drabbade

Det är ändå väldigt många företag som märker av negativa effekter på uppdragssidan. Det finns sektorer som drabbats hårdare. Inte minst fordonssektorn, där tusentals konsulter skickats hem när all produktion lagts ned. Det är uppdrag som direkt sagts upp eller lagts på is. Till stor del på grund av en missuppfattning att konsulter måste skickas hem för att man ska kunna permittera den egna personalen. Det är förstås förödande för konsultföretagen.

En femtedel har varslat om uppsägningar

Även om de mesta effekterna än så länge i huvudsak märkts på produktionssidan med den egna personalen, så har påverkan på uppdragen medfört varsel och permitteringar. För 10 dagar sedan hade bara 1 % varslat om uppsägningar. Nu är det över 20 %. Det indikerar att det går fort och föder den oroande tanken om hur det ska bli om detta är början. Än så länge verkar inte likviditeten vara ett stort problem. Men det blir det snart och snabbt, om uppdrag ställs in och skjuts upp samtidigt som nya uppdrag inte trillar in.

Korttidspermittering uppskattat verktyg

Företagen verkar uppskatta möjligheten att korttidspermittera personal, för att under en tid minska kostnaderna. Många anser dock att arbetsgivaravgiften helt borde dras in under en period. Däremot är det inte många som ser något större värde i möjligheten att låna redan inbetalda skatter. Tvärtom är de tveksamma till det. Dels menar de att det är betydelselöst om inte marknaden vänder, dels är de dyra och svåra att betala tillbaka.

Håll hjulen rullande

Det viktiga för samhället i stort och för den här branschen, specifikt, är att staten ger så mycket stöd och möjligheter som möjligt för företagen att behålla sin personal. Direkta stöd anses mycket mer effektiva än lån och krediter till höga räntor. Det absolut viktigaste är dock att hålla så många hjul i samhället rullande som möjligt. De offentliga uppdragen behöver säkras. Man kan gärna planera för att tidigarelägga investeringar där. Vi får ställa hoppet till att spridningen av viruset fortsätter på ett kontrollerat sätt här i Sverige och att strängare restriktioner inte behöver införas. Samtidigt är ju en lång smittkurva problematisk ur ekonomisk synpunkt. Men, om peaken kommer innan sommaren kan kanske många verksamheter komma igång igen under eller efter sommaren. Sådant är svårt att råda över. Det gäller att se till att så många företag som möjligt överlever till dess och att så många medarbetare som möjligt har kvar sina jobb. Regeringen gör mycket – men det behövs mer.

David Cramér

Analyschef, Innovationsföretagen

27 mars 2020

Snabbenkät om effekterna av Corona 2

Coronaeffekterna redan kännbara för Innovations­företagens medlemmar enligt enkät – snabbenkät 1

Investeringssignalen mars 2020