Hoppa till innehåll

Fredagen den 13 mars hölls ett extra styrgruppsmöte i Anläggningsforum för att informera om Trafikverkets förhållningssätt med anledning av Covid-19.

  • Arbete och projekt fortgår som vanligt. Är man inte frisk ska man däremot inte gå till jobbet.
  • Trafikverket följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende hantering av Covid-19 samt tillämpar försiktighetsprincipen. Det innebär att behovet av ytterligare åtgärder än de rekommenderade av berörda myndigheter bedöms kontinuerligt.
  • Trafikverket tar inte längre emot några externa besökare, utom de som är verksamhetskritiska. Ett exempel på verksamhetskritiska externa besök är Trafikverkets resultatenheters kundmöten. Vilka dessa är i övrigt beslutas av avdelningschef.
  • Trafikverket inför nu stopp för alla tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska. Det innebär att medarbetarna enbart kommer att kunna delta på fysiska möten, som kräver en tjänsteresa, om de är verksamhetskritiska. Skypemöten är utgångspunkten.
  • Anläggningsforum blir ett forum för att hantera frågor om Covid-19 för branschen.
  • Information har gått ut till leverantörsteamen för A- och B-leverantörer.
  • Det är angeläget att leverantörer snarast påtalar om det uppstår hinder i ett projekt samt beskriver situationen.
  • Om det erfordras prioriteringar i och mellan projekten kommer beslut tas när de uppstår.
  • Nationell kriskoordinering i Trafikverkets ledningsgrupp sker kl. 12.00 varje dag.
  • Uppdaterad information finns på Trafikverkets hemsida under ”För dig i branschen”.

Om Anläggningsforum

Anläggningsforum är ett gemensamt utvecklingsarbete mellan Innovationsföretagen, Trafikverket och Byggföretagen, som bedrivits under flera år och som bland annat har resulterat i ett antal rekommendationer som hela branschen ställer sig bakom. Anläggningsforums vision är ”Tillsammans i en framtidsbransch”. Vi är en attraktiv, sund och säker bransch som genom dialog, tillit, förtroende och engagemang utvecklar den svenska transportinfrastrukturen. Den svenska anläggningsbranschens beställare, entreprenörer och konsulter bidrar, tillsammans och var för sig, till att skapa samhällsnytta och samarbetet grundar sig på förståelse för varandras drivkrafter, krav och behov.