Hoppa till innehåll

I spåren av att försöka begränsa spridningen av Coronaviruset så sätts både företag och medarbetare på prov. En stor eloge ska riktas till alla som med gemensam ansträngning och god samarbetsvilja anstränger sig för att vi ska klara oss igenom detta.

Att skydda riskgrupper och våra äldre. Samtidigt behöver vi gemensamt hålla igång verksamheter och skapa förutsättningar för att rädda jobb och företag. Företag, kunder och leverantörer måste tillsammans se till att så mycket som möjligt av verksamheten kan flyta på.

Många av våra företag kan utföra arbete på distans, och projekt kan fortsätta att rulla på på ett bra sätt genom god dialog mellan kund och leverantör om hur arbetet ska bedrivas. I tider som dessa sätts vår förmåga på prov. Vi har sett många goda exempel på hur vi håller nödvändigt utvecklingsarbete igång, hur projekt inte stoppas upp och hur investeringar snarare tidigareläggs. Allt i syfte att hjulen ska rulla, där det är möjligt. Att produktionen inte tappar fart. Motsatsen skulle vara förödande.

Idag kom Svenskt Näringsliv med förslag på ytterligare ett Räddningspaket – ett väl balanserat paket av åtgärder för att rädda företag och jobb. Och åtgärder för att hålla sysselsättning och företag igång för att inte den ekonomiska krisen ska slå ännu hårdare mot välfärd, hälsa, företag och människors förmåga att klara sin försörjning.

I korthet handlar Svenskt Näringslivs räddningspaket om:

  • Stärkt system för korttidspermittering – förbättrade villkor och möjlighet till permittering till 100 % för att undvika uppsägningar.
  • Räddningsersättning vid omsättningsfall – stöd för fasta kostnader till företag där omsättning fallit drastiskt med mer än 40 % eller upphört helt.
  • Tillfälligt slopade arbetsgivaravgifter och egenavgifter för alla företag – max 3 miljoner kronor per företag för att lätta på kostnadstrycket för och underlätta att hålla verksamhet igång.
  • Likviditet ut till företagen – sänkt ränta till max 1,25 % vid anstånd med skatteinbetalningar och statliga kreditgarantier.
  • Ytterligare åtgärder riktade till de allra minsta företagen – direkt stöd till egenföretagare och företagare som ibland inte nås av övriga stödåtgärder.

Förslagen är välkomna och vi hoppas att politiken kan ta till sig dessa och snabbt implementera åtgärder. När det gäller förbättrade villkor för korttidspermittering så finns förutsättningar att få dessa åtgärder på plats väldigt snabbt. Företagen och de fackliga organisationerna har på ett föredömligt sätt arbetat för att få regelverk på plats. Låt oss utnyttja kraften i det arbete vi har lagt ner för att förbättra förutsättningarna ännu mer. Låt oss även utnyttja tillfället till åtgärder för kompetensförstärkning och utbildning när tillfället ges. På så sätt kan vi gå ännu starkare ur krisen.

Självklart handlar det inte bara om kris och räddningspaket – det handlar också om vårt ansvar att agera och hantera situationen väl. Det handlar om att hålla projekt och arbete igång. Det handlar om att hedra ingångna avtal och inte nyttja situationer för egen vinning. Det handlar om att betala sina räkningar och snarare om att passa på att snabba på betalflöden för att på så sätt se till att leverantörskedjor fortsatt kommer att fungera och att balanserad likviditet upprätthålls. Sen måste det offentliga fortsätta att föregå med gott exempel. Hålla igång projekt och tidigarelägga projekt. Och det är ett utmärkt tillfälle att öka takten i underhållsarbete.

Vi på innovationsföretagen fortsätter att bevaka inte bara våra medlemsföretags men också hela näringslivets och våra medarbetares intressen. Rätt hanterat, med framtidstro och med förmågan att både agera kortsiktigt och långsiktigt. Så skapar vi förutsättningar för att ta oss igenom även denna kris och skapa förutsättningar för innovation, konkurrenskraft, välfärd och sysselsättning.

Läs om Svenskt Näringslivs förslag