Hoppa till innehåll
De senaste veckorna har Sverige och världen utsatts för enorma påfrestningar till följd av ett nytt coronavirus. Den snabba spridningen av viruset och avsaknaden av både vaccin och andra effektiva läkemedel leder till ett enormt mänskligt lidande. Men det är inte bara viruset som bidrar till denna kris och lidande. Även de många åtgärder som vidtas för att minska smittspridningen kan orsaka negativa effekter i sig. Krisen kan också förvärras av enskilda företags agerande i rådande kris, eller snarare när krisen nyttjas för att agera på ett ohållbart sätt.

Under de senaste veckorna har vi sett flera anmärkningsvärda exempel på detta. En oförmåga att ta gemensamt ansvar och en avsaknad av god dialog för att gemensamt rädda jobb och företag. I flera fall har stora beställare ensidigt och utan förhandling krävt prissänkningar på 20-30 %, betaltider har förlängts och hot har utfärdats att leverantörer slängs ut om de inte omgående accepterar de nya villkoren. Detta är tydliga exempel på att man inte hedrar ingångna avtal utan nyttjar sin dominerande ställning för att tvinga fram åtgärder för egen vinning. Att göra detta i en tid som denna, en tid som kräver stora ansträngningar från oss alla, kan inte betecknas som annat än anmärkningsvärt och ansvarslöst. Och långsiktigt kommer det slå hårt mot svensk konkurrenskraft, företagandet och sysselsättningen. Långsiktigt tror jag även att det slår hårt mot de företag som utnyttjar situationen på detta sätt.

Nu är tid för god affärsetik, att inte handla i panik, tid för samarbete och samverkan och att främja den grund på vilken svensk konkurrenskraft står. Det är inte tid för kortsiktigt och egoistiskt agerande. Det är inte tid för att utnyttja sin dominerande ställning för att slå på andra företag och därmed bidra till att krisen förvärras. Svensk konkurrenskraft bygger på kunskap, innovation och förmågan till samverkan. Låt oss visa varandra att vi har förmågan till god dialog, till bra samverkan och att vi kan gå stärkta ur krisen.

Det finns redan flera företag och myndigheter som har visat vägen. Företag som kortat sina betaltider. Företag som tidigarelagt beställningar. Företag som hedrar ingångna avtal och anpassar förutsättningar i god dialog med leverantörer. Företag som lyssnat på regeringen och använder de krisåtgärder som lagts fram, som till exempel korttidspermittering, på ett klokt sätt och i god dialog med sina leverantörer och kunder. Låt dessa företag bli förebilden för god affärsetik, för stärkt konkurrenskraft och för hur vi tillsammans kan ta oss genom krisen. Nu är tid för samtalet om etik och moral och för hur vi gemensamt värnar företagandet, sysselsättningen och svensk konkurrenskraft.