Hoppa till innehåll

Trafikverket har beslutat att erbjuda leverantörer ändrade betaltider med anledning av coronaviruset. Beslutet innebär att leverantörer nu erbjuds att få betalt redan 15 dagar efter fakturadatum.

15 dagar ska anges på fakturan om man vill ta del av erbjudandet. För våra kunder med trafikeringsavtal medger trafikverket 90 dagars betalningsvillkor för samtliga kundfakturor utställda från och med 1 mars 2020.

Beslutet gäller under en övergångsperiod, dock längst till och med 30 juni 2020. I övrigt gäller faktura- och betalningsrutiner enligt de enskilda kontraktsvillkoren. Leverantörer till Trafikverket har inte möjlighet att fakturera dröjsmålsränta om Trafikverket betalar senare än 15 dagar men inom avtalade 30.

Snabb hantering av fakturor
Många av våra leverantörer känner en oro för likviditeten i nuvarande situation, säger Daniel Ljunglund, Inköpsdirektör på Trafikverket. Genom snabbare hantering vill Trafikverket bidra till leverantörernas egen betalningsförmåga. Trafikverket vill samtidigt poängtera vikten av att leverantörerna är extra noga med att leverera korrekta underlag inför fakturering, detta kommer vara helt avgörande för skyndsam hantering.

Till Trafikverkets hemsida