Hoppa till innehåll

Sommarens avbräck från vardagens rutiner fyller många funktioner. Återhämtning. Nya intryck. Ny energi. Nya vägar, och i år kanske snarare något så enkelt som att se på den där gropiga grusvägen ner till ängen med nya ögon.

Som exempel ser vi hur Magnus Höijs enligt min mening synnerligen välförtjänta semesterveckor bjuder på möjlighet för en annan att utforska sina bloggfärdigheter, bara en sån sak. Under ett och ett halvt år har jag varit förbundsjurist på Innovationsföretagen. Där varje möte med våra medlemsföretag och andra branschaktiva vibrerar av energi och viljan att utveckla och utvecklas. Förbättra och förbättras. Förstå och bli förstådd.

Våren har varit svår och utmanande. Men de enorma omställningar som varit, och vi nog alltjämt står inför lägger grogrund för framtiden. I den akuta krisens svallvågor är det glädjande att se de juridiska frågorna i allt högre grad lyftas till strategisk nivå. Ett målmedvetet och genomtänkt arbete i företagens avtalsrelationer om det så gäller kunder, anställda, samarbetspartners, finansiärer eller andra, kan stödja och underlätta hanteringen av en förändring. Lika viktigt är att nya arbetssätt och affärsmodeller fungerar både i praktiken och juridiken för att fullt ut slå igenom.

Ständigt närvarande är viljan att ta tillvara och bygga vidare på de kunskapsbaserade tillgångar som varje dag skapas hos våra medlemsföretag. Men kunskap vidareutvecklas och förädlas inte alldeles av sig själv. Även här kan aktiva och målmedvetna vägval ge de affärsmässiga förutsättningarna att verkligen kunna genomdriva en önskad utveckling och bygga nya tjänster och möjligheter. Vilka möjligheter finns? Vad ska prioriteras att satsa på? Hur utformas affären för att generera de intäkter som behövs för en fortsatt utveckling? Annars riskerar kunnande och värdefulla innovationer att sippra ut mellan våra fingrar.

Galenskap sägs vara att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Flera av de utmaningar som branschen står inför har funnits på radarn under lång tid men framträder starkare i svårare tider. Och omvälvande situationer är en katalysator för förändring. Nu när förändringens vindar blåser, vågar vi testa att göra något annorlunda även nästa gång? Måste vi?

Helena Dahlberg
Förbundsjurist

(Under sommaren tar Magnus Höijs Fredagsblogg en paus och istället skriver ett antal kollegor på Innovationsföretagen sommarbloggar. I mitten av augusti är Magnus blogg tillbaka igen.)