Hoppa till innehåll

Vi var förberedda och laddade inför Avtal 2020 och de diskussioner vi ville ha med våra fackliga parter om villkor för moderna tjänsteföretag i innovationsbranschen. Istället förlängdes det befintliga avtalet med sju månader och vi fick sätta oss och teckna centrala kollektivavtal om korttidsarbete.

Innovationsföretagen skulle förhandla för första gången som eget förbund. Jag skulle förhandla min första avtalsrörelse för Innovationsföretagen och vi hade en ny förhandlingsdelegation med både VD- och HR-kompetens på plats. Allt var riggat och vi var redo. Efter en dryg månads diskussioner med våra fackliga parter Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter fick vi lägga diskussioner om vårt framtida kollektivavtal åt sidan med anledning av coronautbrottet. Istället fick vi fokusera på avtal om korttidsarbete och rådgivning för att rädda de arbetstillfällen som kunde räddas i våra medlemsföretag.

Våren blev förstås inte som vi hade förväntat oss. Vi har blivit mer digitala och vi förhandlar idag vant över Teams efter alla förhandlingar där vi biträtt våra medlemsföretag i svåra turordningsdiskussioner. Vårt digitala verktyg för medlemsföretagen, Arbetsgivarguiden, är mer matnyttigt än någonsin med checklistor, frågor och svar samt mallar för till exempel förhandlingsprotokoll, anställning och besked om uppsägning. Medlemsföretagen har efterfrågat våra rådgivningstjänster mer än någonsin, både enskilt och i våra olika nätverk och råd. Det ännu närmare samarbetet med våra medlemsföretag har blivit vårt nya normala.

På många sätt är vi idag mer stärkta inför de kommande avtalsförhandlingarna än vi var i januari 2020. Det har aldrig varit så tydligt hur snabbt tjänsteföretag påverkas av vår omvärld och det som sker i samhället. Att parterna snabbt tecknade kollektivavtal om korttidsarbete har visat vilka fördelar kollektivavtal har och att vi kan agera snabbt om vi vill. Det tempot behöver vi få med oss i den framtida avtalsutvecklingen för att ytterligare stärka företagens konkurrenskraft men också för att säkerställa att ännu fler spännande arbetstillfällen med attraktiva villkor kan skapas i Innovationsföretagens medlemsföretag. Det är ju medarbetarna som är grejen i tjänsteföretag om ni inte visste det!

Mitt hemmakontor är nu stängt och jag laddar inför en spännande höst med semester på landet. En höst som kommer att innehålla många samtal med medlemsföretag, ett antal lokala och centrala förhandlingar, samverkan inom och utanför Almega, strategiarbete inför 2021, styrelsemöten, introduktion av nya medarbetare, rekrytering av minst en ny medarbetare, bollning av tolkningsfrågor och mycket annat med bästa kollegor, avtalsförhandlingar och LAS- och omställningsförhandlingar. Exakt en sådan mix som jag vill ha!

Glad sommar!

Hanna Byström
Förhandlingschef, Innovationsföretagen

(Under sommaren tar Magnus Höijs Fredagsblogg en paus och istället skriver ett antal kollegor på Innovationsföretagen sommarbloggar. I mitten av augusti är Magnus blogg tillbaka igen.)