Hoppa till innehåll

EFCAs fjärde Corona/Covid-19 rapport visar att branschen fortfarande är rejält påverkad av pandemin. Men en viss stabilisering kan skönjas.

Orderläget har stabiliserats något med färre nerlagda projekt och orderingången faller inte längre lika snabbt. Även uppsägningarna minskar, både tillfälliga och permanenta. Den privata sektorn tillsammans med exporten har drabbats värst medan den offentliga sektorn klarat sig något bättre.

Undersökningen genomfördes mellan 1 till 7 september. 19 medlemsassociationer i 19 europeiska länder deltog.

EFCA Corona Survey Autumn 2020-4