Hoppa till innehåll

Idag presenterar Innovationsföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar att Coronapandemin drabbat företagen hårt under 2020. Det syns bland annat i sjunkande omsättning och försämrad lönsamhet.

Innovationsföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar att branschen som helhet förväntar sig stor negativ inverkan på 2020 års omsättning och lönsamhet på grund av pandemin. Medlemsföretagen har i den här undersökningen fått svara på hur mycket pandemin kommer att påverka deras omsättning, debiteringsgrad, rörelseresultat, antal anställda, investeringar i forskning och utveckling samt investeringar i kompetensutveckling under 2020. Samtliga faktorer har påverkats negativt.

– Coronapandemin har drabbat våra medlemsföretag i varierande utsträckning. Men för en absolut majoritet av företagen kommer 2020 bli ett dystert år, med stora inkomstbortfall säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Rapporten visar att industrikonsulterna är allra värst drabbade, där uppger fyra av fem företag en omsättningsminskning på grund av Corona. Vissa ljusglimtar finns dock. Förväntningarna på orderläget det kommande halvåret har vänt upp.

– Nu signalerar fler än hälften av företagen i undersökningen en förväntad ökad orderingång. I maj trodde en övervägande andel företag på en försämring. Det vill säga vissa ljusglimtar vad gäller kommande halvåret kan skönjas, säger David Cramér, analyschef Innovationsföretagen.

I den här medlemsundersökningen bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag medverkade 100 företag som tillsammans sysselsätter knappt 23 500 medarbetare i Sverige. Undersökningen genomfördes under september och oktober.

Investeringssignalen november 2020