Hoppa till innehåll

Innovationsföretagens sjätte Coronarapport visar att pandemin har påverkat nästan samtliga företag på något sätt. Fler än nio av tio företag i den här undersökningen säger att de påverkats. Signalerna tyder dock på att påverkan för många företag är begränsad och att allt färre tror att effekterna ökar framöver.

Rapporten visar att den stabilisering som påbörjades innan sommaren har fortsatt under hösten. De flesta indikatorerna i undersökningen tyder på en avtagande trend. Så, även om effekterna inte ska underskattas så är känslan ändå att branschen inte drabbades fullt så illa som många först befarade. Vissa företag har till och med fortsatt att växa och förstärka lönsamheten.

Samtidigt ska man ha i åtanke att den ökade smittspridningen med de förstärkta restriktionerna kan försena den återhämtning som annars kunde ha påbörjats efter årsskiftet. Effekterna av pandemin kommer att finnas kvar under en längre tid. Många företag kommer att känna av dem. Men pandemin kommer också att medföra positiva effekter, såsom ökad digitalisering och fortsatt konsolidering som tillsammans kan bidra till ökad produktivitet.

Snabbenkät om effekterna av Corona nr 6