Hoppa till innehåll

Utan kraftsamling på innovation, digitalisering och hållbar utveckling kommer vi snabbt att halka efter när andra länder satsar, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovationsföretagen.

I flera EU-länder finns tydliga planer på att använda EU:s återhämtningsbudget för att bygga vidare på det digitaliseringssprång som skett i pandemins spår. Även Sverige har anledning att satsa offensivt. Att ligga i digitaliseringens framkant – en hållbar sådan – är en förutsättning för svensk konkurrenskraft. Vi efterlyser därför en kraftsamling för Sveriges gröna och digitala ekonomi där satsningar på hållbara städer och samhällen står i centrum.

Sedan länge rankas Sverige högt i internationella jämförelser som rör såväl digitalisering som innovation och hållbar utveckling. Många refererar också till Sverige som en förebild i förmågan att möta samhällets utmaningar med innovativa digitala lösningar. Nu riskerar vi att förlora denna topplacering och bli omsprungna.

I pandemins spår satsar många länder stort på att tillvarata det senaste årets tekniksprång, bland annat med hjälp av medel från EU:s återhämtningspaket. Flera länder vässar sina strategier för gröna investeringar och digital ekonomi.

I Sverige ser vi inga tecken på motsvarande satsningar.

Läs hela debattinlägget på NyTeknik här.