Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen och IT&Telekomföretagen bjöd in till ett webbinarium på tema hållbarhet med fokus på hur tech och innovation bidrar till lösningar på några av vår tids stora utmaningar. Under webbinariet diskuterades branschens viktiga arbete framåt och hur vi tillsammans kan skapa en positiv utveckling och bli en katalysator för en hållbar omställning av hela samhället och dess utveckling.

– Hållbarhet, tech och innovation är viktiga komponenter för att ta oss an framtidens klimatutmaning. Våra medlemsföretag inom tech- och innovationsbranscherna har en enorm kraft och vilja att göra skillnad. Vi måste ta tillvara på näringslivets potential att bidra till att lösa framtidens utmaningar och skapa ett hållbart samhälle för kommande generationer säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Näringslivet visar vägen 
Svante Axelsson, nationell samordnare för ‎Fossilfritt Sverige medverkade och berättade om det nationella initiativet för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Även i EU är det högt tryck på klimatfrågan och ambitionen finns att göra EU till världens första klimatneutrala region. Svante lyfte vikten av att näringslivet går före och visar att de är beredda att ta sitt ansvar och öka sin konkurrenskraft.

– Det är med hjälp av näringslivets starka position som politiken vågar ta de viktiga besluten. Tillsammans kan Sverige visa världen vägen fram. Nyckeln är att vi kan skapa ökad konkurrenskraft genom att agera klimatsmart, säger Svante Axelsson.

Fossilfri utveckling bygger konkurrenskraft
Svantes budskap var att vi behöver visa på att vi bygger konkurrenskraft med fossilfri utveckling, där både betalningsviljan och värdeutvecklingen finns. Han pekade på hur konkurrenskraften bygger på att ligga först i teknikutvecklingen och han liknande digitaliseringen med en effektiviseringsrevolution. Han exemplifierade med potentialen i användningen av data, för att minska kostnader och klimatpåverkan i t ex transportsektorn och inom jordbruket.

– Innovationer är grunden för att klara av klimatutmaningen och vi behöver en enormt snabb teknikutveckling för att planeten ska klara att hålla temperaturökningen under två grader, säger Svante Axelsson.

Fokus framåt
Under webbinariet berättade representanter från medlemsföretagen om branschernas arbete och vad politiken kan göra för att skapa bättre förutsättningar. Dessutom diskuterade Frida Faxborn, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen och Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen, organisationernas fokus och arbete framåt och i samverkan med färdplansarbetet och samarbetet med Fossilfritt Sverige.

– Det är inspirerande och hoppingivande att få ta del av all den kunskap och kompetens som finns inom våra branscher. Vi kommer att intensifiera vårt arbete framåt och fortsätta jobba tillsammans med våra medlemsföretag, andra samarbetspartner och branschorganisationer i de här frågorna, säger Magnus Höij.

Se webbinariet i sin helhet här.