Hoppa till innehåll

Få motsätter sig att beslut ska fattas på vetenskaplig grund, baserat på sanning och evidens. Men det spelar stor roll hur frågan är formulerad.

Vid flera tillfällen den senaste tiden har jag haft anledning att fundera på hur vi bättre kan nyttja all den kunskap och förmåga som våra medlemsföretag besitter. Hos våra medlemmar finns kunskap, kapacitet och kreativitet för att lösa alla upptänkliga problem.

Jag tror att svaret ligger i två dimensioner.

Det ena är att olika faktauppgifter kan synas stå mot varandra – i synnerhet då de presenteras korthugget i media. Flera saker kan vara sanna samtidigt. Exempelvis: vi har ett överskott av elproduktion i Sverige på årsbasis. Men vi har samtidigt effektbrist regelbundet, i synnerhet när det är kallt, mörkt och blåser lite.

Man skulle kunna säga att det finns olika målkonflikter, där olika mål i sig är legitima, men där vi inte kan tillgodose alla. Vi måste välja.

Det finns gott om triviala exempel på målkonflikter inom samma problemområde, där olika perspektiv kan krocka med varandra. Ger bilen i staden framför allt frihet för individen eller tar den plats från gemensamma ytor och umgänge? Är det rimligt att jämföra Sveriges pandemipolitik med Nederländerna eller med Norge? Är kriminaliteten i Sverige värre idag än för 30 år sedan?

Beroende på hur man formulerar frågan kan man få stöd för olika politiska agendor och lösningar.

Den andra, närbesläktade, dimensionen är själva ”problemformuleringsprivilegiet”: vem är det som sätter agendan för frågan som ska besvaras i en bredare kontext?

Ska vi oroa oss för klimathotet? För invandringen? För virusets fortsatta framfart? För mäns våld mot kvinnor? För gängkriminaliteten? För granbarkborren? För public services oberoende ställning?

Svar kan givetvis ges på alla dessa frågor. Men är det rätt fråga som söker ett svar? Eller borde grundfrågan vara en annan?

Jag undrar om vi inte, med all den expertkunskap vi besitter, behöver bli ännu tydligare med att formulera själva frågan som ska besvaras. Och vara tydliga med att förstå sammanhanget vi verkar i och den kontext där vi bidrar till lösningar.

I det finns en uppgift för varje enskild ingenjör och arkitekt. För våra medlemsföretag. För Innovationsföretagen. Och för mig.

*

Nästa vecka är det premiär för Innovationsföretagens nya digitala mötesplats – Forum Arbetsliv. Forumet kommer att behandla aktuella frågeställningar inom det nya postpandemiska arbetslivet. Hur kommer arbetslivet att se ut efter pandemin? Läs mer om forumet och anmäl dig här.

*

I helgen åker jag tillbaka till Stockholm efter en fin vecka hos min pappa i Bohuslän. Arbetet med att flytta hemmakontoret från ett rum till ett annat fortsätter med oförminskad styrka.

Trevlig helg.

/magnus